Kids and teenage bedrooms

Spavaća soba nije samo mjesto za spavanje (iako i samim tim ima bitnu ulogu). Ona je taborište gdje mladi provode najviše vremena, učeći, gledajući televiziju ali i odmarajući od vanjskog svijeta. Stoga, prilikom uređenja dajte im na volju neka biraju.

    MANUFACTURERS: